Lasanble i amand lalwa Credit Union

Atraver 'Credit Union Amendment Bill', Lasanble Nasyonal ti dan son sesyon yer amand avek inanimate lalwa ki gouvern bann credit union e ki ti vin an fors an 2009.

Sa amandman i permet Labank Santral vin regilater e annan kontrol lo bann credit union, permet zot vin pli transparan e met zot loperasyon anlinny avek bann standar enternasyonal.

Sa lalwa i pour lemoman konsern sel credit union ki annan isi, e sa i Seychelles Credit Union. Sa lorganizasyon i egziste depi plis ki 45-an e i annan apepre 14,000 manm.

Se Minis pour Finans, Komers e Lekonomi Ble Jean-Paul Adam ki ti prezant sa proze de lwa e i ti dir ki sa nouvo lalwa pou permet bann credit union respekte bann kondisyon banker e anpese ki sekter banker i ganny met an danze. Sa pou atraver bann mezir ki pou enkli nesesite pour zot soumet rapor regilye lo zot loperasyon avek Labank Santral, anpes zot met bann sarz tro o lo zot kliyan, asire ki sef egzekitif e bann lezot manm bord ki ganny elekte i annan konpetans finansyel e banker neseser, ki bord i kapab apwent ou retir lezot zofisye neseser e spesifye en kapital minimonm ki zot kapab garde pour asire ki bann manm pa perdi zot larzan dan ka mank likidide.

Dan ka lenfraksyon kont sa bann regilasyon, Labank Santral pou kapab enpoz bann lanmann neseser.

Anba sa nouvo lalwa, bann credit union pou osi kapab kre lezot servis pour zot kliyan. Sa i par egzamp bann transaksyon enternasyonal e donn lòn an deviz etranzer, akoz zot pou aprezan kapab gard larzan an deviz etranzer.

Minis Adam in soulinyen ki Seychelles Credit Union pou aprezan kapab fonksyonn dan en fason modern e mye reponn a bezwen pep Seselwa dan 21enm syek e dan sa lemonn globalize.

Serten manm Lasanble Nasyonal ki ti koz lo sa lalwa ti fer rapel ki an 2007, gouvernman ti bezwen entervenir e enzekte 50 milyon roupi dan Seychelles Credit Union, pour li kapab kontinyen fonksyonnen apre ki i ti'n fer fas avek gro problem zestyon. Zot ti fer remarke ki nouvo lalwa a kapap anpese annan en repetisyon sa sitiasyon dan lavenir.